Ελισαίος Μαυρατζώτης

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Σάμου

Ελισαίος Μαυρατζώτης

Υποψήφιος Περιφερειακός
Σύμβουλος Σάμου